اهل لرزید : تاریخ وقوع زلزله:  شنبه، 31 فروردین 1392 در 02:11:05 (وقت محلی ...تهران لرزید , تبریز با زلزله 4 ریشتری لرزید , ایتالیا دوباره لرزید

تاریخ وقوع زلزله: 

شنبه، 31 فروردین 1392 در 02:11:05

(وقت محلی - تهران)

2013-04-19 21:41:05

(UTC)

بزرگی زلزله:

۵.۰

نوع بزرگی: 

MN

موقعیت رومركز زلزله: 

۲۷.۰۰ شمالی و ۵۳.۹۲ شرقی

عمق:

۱۸ كیلومتر

عدم قطعیت مكانی:

  ۷.۸۳+/- كیلومتر در جهت شمالی - جنوبی۵.۵۵+/-  كیلومتر  در جهت شرقی - غربی

منطقه:

استان فارس

فاصله‌ها:

24 كیلومتری اهل، فارس

36 كیلومتری جناح، هرمزگان

39 كیلومتری اشكنان، فارس

995 كیلومتری تهران، تهران

منبع:

موسسه ژئوفیزیك، دانشگاه تهران

 


ویدیو : اهل لرزید