اشعار ولادت امام محمد تقی علیه السلام : شعر ولادت امام محمد تقی (ع) همین بس ...ولادت امام محمد باقر علیه السلام , اشعار ولادت امام هادی علیه السلام , اشعار ولادت امام هادی علیه السلام 2

شعر ولادت امام محمد تقی (ع)

همین بس است که دردانه ی پدر بودی
دوام نسل پدر بودی و پسر بودی

 

درخت نخل ولایت فقط تو را کم داشت
برای نخل ولا  بهترین ثمر بود

 

اگر چه در پر قوی رضا بزرگ شدی
زبانزد همگان در دل و جگر بودی

 

خدا به نام شما زد جواد بودن را
ز هر که هست به مادر شبیه تر بودی

 

خدا نخواست فدایی مادرت بشوی
که حکمت است پس هر نبود و هر بودی

 

برای دین به جوانیت اکتفا کردی
تمام عمر کمت در دل خطر بودی

 

خدا مگر که بداند چه محشری می شد
به عمر نوح اگر منشاء اثر بودی

 

مسیر باد به امر تو شد جنوب-شمال
مدینه تا به خراسان که در سفر بودی

 

اگر چه تلخ تر از زهر بود دور و برت
به نام خویش به کام همه شکر بودی

 

به  کوری همه ی چشمهای شور عرب
همین بس است که دردانه ی پدر بودی
شاعر: مظاهر كثیری نژاد

 

اشعار ولادت حضرت امام هادی علیه السلام , اشعار شهادت امام محمد تقی علیه السلام , ولادت امام موسی کاظم علیه السلام

اشعار ولادت امام جواد (ع)

 

سر زد خورشید عشق از افق امامت
خوردش مهر تکمیل به خونه ی کرامت
از یمن میلادش دنیا شده قیامت


اومده یکی یک دونه/ لبای رضا خندونه
لالایی براش می خونه/ گل بابا گندم گونه
شبی که رضا دلشاده       عالمی شده دلداده


عیدی امام هشتم     هرچی که دلش میخواده
یاجواد الائمه مددی یابن سلطان
قطره قطره شهد عسله که می ریزه


از گوشه لبهای دردونه ی عزیزه
بانویی که مریم در خونش کنیزه
چقده شبیه زهراست/ نور دوتا چشم باباست


سائلا کشیدن صف چون/ بریز و بپاشی برپاست
چه متینه و آرومه        مثل عمه جون معصومه
خلق و خوی حیدر داره   از تیغ نگاش معلومه
یاجواد الائمه مددی یابن سلطان

 

شهادت امام محمد تقی علیه السلام , ولادت امام رضا علیه السلام , ولادت امام علی النقی الهادی علیه السلام

شعر ولادت امام جواد،شعر ولادت امام محمد تقی

 

امشب بهشت ارزو را باز كردند
سرى زاسرار مگو را باز كردند

 

خم خانه توحید را در برگشودند
از چهارده خم یك خم دیگر گشودند

 

مستان صافى دل كه قدسى نام دارند
كوثر به جاى مى درون جام دارند

 

درجام مى رخسار جانانه بینند
خورشید را در حجره ریحانه بینند

 

در خانه شمس الضحى امشب قمر زاد
و ز چهارده خورشید خورشیدى دگر زاد

 

طاها رخى از دوده یاسین بر آمد
نخلى كهن را میوه شیرین بر آمد

امشب رضا، روح رضا در دست دارد
تصویرى از حسن خدا در دست دارد

 

یزدان رضا را ثانى موسى عطا كرد
بر پور موسى تالى عیسى عطا كرد

 

ماهى كه شرم از چهر دارد آفتابش
گوید رضا بر مهد نازش ذكر خوابش

 

گهواره او شهپر روح الامین است
گهواره جنباش امام هشتمین است

 

دارد رضا در پیش رو تمثال احمد
سوم على بر دامنش سوم محمد

 

میلاد او امید اسلام است و انسان
میلاد او میلاد اسلام است و قرآن

 

نظم زمان بعد از رضا در پنجه اوست
مشكل گشاى كارها سرپنجه اوست

 

از روى او نور ولایت مى درخشید
در سایه اش مهر هدایت مى درخشید

 

در كودكى بر مسند عصمت بر آمد
انسان كه از غار حرا پیغمبر آمد

 

یحیى بن اكثم مفتضح در بحث با او
جاى سخن بر كس نماند هست تا او

 

دریاى جودش تشنه بر ساحل بجوید
درگاه احسانش كف سائل بجوید

 

وقتى بر آید دست جود از استینش
گوهر فشاند در یسار و در یمینش

 

تنها نه او بر دوستان گوهر ببخشد
بر دشمن سر سخت خود هم زر ببخشد

 

خیر كثیر است و كرامت پیشه دارد
نخلى كه در ژرفاى كوثر ریشه دارد

 

اى آفرینش را چراغ رهنمایى
سر تا بپار رحمت جود ابن الرضایى

 

اى كوثر دوم كه مشهور است جودت
ظاهر تمام خیر و خوبى از وجودت

 

در این جهان و اینهمه لطف و كرامت
جودت قیامت مى كند روز قیامت

 

تفسیر جودت را توان در هل اتى یافت
تصویر مهرت را درون سینه ها یافت

 

چشم امامت روشن از رخسارت ماهت
عرش خدا روشنتر از تو امید است

 

اى آنكه نامت قفل غمها را كلید است
این ملت ازاده را بر تو امید است

 

لطفى كه در عید تو كام دل بگیرند
لطفى كه تا در كوى تو منزل بگیرند

 

امید احسان از شما دارد موید
بر دامنت دست دعا دارد موید

گردآوری: بخش فرهنگ و هنر پادشا


ویدیو : اشعار ولادت امام محمد تقی علیه السلام