اسنودن جایزه حقوق بشر را اینترنتی گرفت : «ادوارد اسنودن» افشاگر آمریکایی که ...


«ادوارد اسنودن» افشاگر آمریکایی که به روسیه گریخته است، روز شنبه جایزه بنیاد ادبیات و آزادی بیان نروژ راد از طریق ویدئوکنفرانس دریافت کرد. خبرگزاری ایرنا: «ادوارد اسنودن» افشاگر آمریکایی که به روسیه گریخته است، روز شنبه جایزه بنیاد ادبیات و آزادی بیان نروژ راد از طریق ویدئوکنفرانس دریافت کرد.

تندیس برنده جایزه روی صندلی خالی و نمادین «اسنودن» قرار داده شد و حاضران به تشویق این کارمند سابق اطلاعاتی آمریکا پرداختند که با ارتباط ویدیویی در مراسم حضور یافته بود.

مراسم یادشده در شهر «مولد» نروژ برگزار شد.

جایزه 12 هزار دلاری بنیاد ادبیات و آزادی بیان نروژ به خاطر «تلاش های اسنودن در حوزه مهم حقوق فردی» به وی اعطا شد.

اسنودن نیز در این مراسم گفت: آمریکا هر سال که در مقابل حقوق بشر می ایستد، تصویر و شهرت خود را بیش از پیش به خطر می اندازد.

ادوارد اسنودن که پس از انتشار اسناد محرمانه سازمان امنیت ملی آمریکا در سال 2013، ناچار به فرار از این کشور شد، اگر از روسیه خارج شود، با احتمال دستگیری و استرداد به ایالات متحده رو به رو خواهد بود.


ویدیو : اسنودن جایزه حقوق بشر را اینترنتی گرفت