آگهی طنزی که برای حداد عادل طراحی کرده‌اند! :  احمدرضا کاظمی در صفحه طنز روزنامه ... احمدرضا کاظمی در صفحه طنز روزنامه قانون این آگهی را در جهت ادعای حدادعادل مبنی بر ارائه اسناد دخالت دولت در انتخابات منتشر کرده است.

 حداد عادل پیشنهاد کرده به جای نوتلا بار بگیم نون داغ شکلات داغ  , حداد عادل , فونت برای طراحی

 

 

 اخبار  سیاسی  -  قانون 


ویدیو : آگهی طنزی که برای حداد عادل طراحی کرده‌اند!