آزاده نامداری: خاک بر سر لحظه هایی که ما با هم نیستیم/عکس : اخبار فرهنگی - ...آزاده نامداری , اینستاگرام آزاده نامداری , دختر آزاده نامداری

اخبار فرهنگی - آزاده نامداری: خاک بر سر لحظه هایی که ما با هم نیستیم/عکس

آزاده نامداری در اینستاگرامش نوشت...

آزاده نامداری در اینستاگرامش نوشت: «تو را دارم میخوانم،…تو را با دقتی تمام نشدنی... واژه به واژه...خاک... خاک یعنی خاک بر سر لحظه هایی که ما با هم نیستیم... و تنهایی یعنی تو که نمیدانی بی من چقدر تنهایی...»
 

آزاده نامداری و دخترش , آزاده نامداری و همسرش , آزاده نامداری مادر شد

 

اخبار فرهنگی - ستاره ها


ویدیو : آزاده نامداری: خاک بر سر لحظه هایی که ما با هم نیستیم/عکس