آخرین وضعیت پرونده «محمدعلی طاهری» : محمدعلی طاهری وكیل جدید خود را معرفی كرد. ...


محمدعلی طاهری وكیل جدید خود را معرفی كرد. خبرگزاری ایلنا: خلیلی با حضور در زندان و امضای وكالت‌نامه‌اش توسط محمدعلی طاهری به عنوان وكیل جدید او برای مرحله تجدیدنظرخواهی معرفی شد.

سعید خلیلی كه قبلا از طرف خانواده طاهری به عنوان وكیل و برای پیگیری برخی شكایات آنها نسبت به مطالب برخی سایت‌ها انتخاب شده بود، روز شنبه١٧مرداد با حضور در زندان و امضای وكالت‌نامه‌اش توسط محمدعلی طاهری به عنوان وكیل جدید او برای مرحله تجدیدنظرخواهی معرفی شد.

وكیل طاهری گفت: در این دیدار آقای طاهری عنوان كرد كه قبلا به شیوه‌های مختلف حسن‌نیت خود را نشان داده و اعلام كرده است كه اگر به خاطر اقدامات او سوءتفاهم‌هایی ایجاد شده، كلاس و درس و هر فعالیتی در زمینه عرفان را تعطیل خواهد كرد.

خلیلی ادامه داد: در این دیدار طاهری نسبت به نتایج پیگیری‌های حقوقی در مرحله تجدیدنظر امیدوار بود و درخواست كرد به عنوان وكیل او در این مرحله اقدامات دفاعی جدی‌تری صورت گیرد و معتقد بود برخی نقل قول‌ها در دادنامه به هیج وجه متعلق به او نیست و برگرفته از جزوه یكی از شاگردان اوست كه جلای وطن كرده و مطالبی را به عنوان اعتقادات عرفان حلقه جعل كرده است.

وی همچنین گفت: موكلم عنوان كرد گفت‌وگوها و مكاتباتی با مراجع عظام داشته كه به زودی نتایج آن به اطلاع عموم خواهد رسید و به دادگاه تجدیدنظر نیز ارایه خواهد شد.


ویدیو : آخرین وضعیت پرونده «محمدعلی طاهری»