آخرین قیمت انواع تبلت : قیمت انواع تبلت هفت صبح: 1 اپل ...


قیمت انواع تبلت

هفت صبح:


1

اپل

iPad3/4G/32

یک میلیون و 530 هزار

2

اپل

iPad3/4G/16

یک میلیون و 350 هزار

3

اپل

iPad3/4G/64

یک میلیون و 970 هزار

4

اپل

iPad3/wifi/64

یک میلیون و 730 هزار

5

اپل

iPad3/wifi/16

یک میلیون و 180 هزار

6

اپل

iPad2/wifi/64

یک میلیون و 280 هزار

7

سامسونگ

Galaxy Tab 2/ 10.1/32

یک میلیون و 299 هزار

8

سامسونگ

Galaxy Tab Plus/ 7/32

یک میلیون و 20 هزار

9

Msi

Enjoy Plus / 10/8

675 هزار

10

Asus

Transformer/ + dock/64

یک میلیون و 750 هزار


ویدیو : آخرین قیمت انواع تبلت